Hoe bereid je je voor op de aankomende (hyper) inflatie?

hyperinflatie
alleen de feiten

Keiharde realiteit, simpel gebracht, duidelijk, helder en zonder omwegen.
Opnieuw een kort goed inhoudelijk filmpje van The Atlantis Report waarin de cijfers en feiten die van belang zijn worden samengevat.
Bekijk het aandachtig om te weten hoe je de aankomende inflatie kan verslaan.

Inhoudsopgave:

De spreker geeft een goed inzicht in de korte en middellange toekomst.

Belangrijke zaken om goed te onthouden zijn :

 • Je hebt nog even tijd om waardeloos wordend papier- of digitaal geld om te zetten in real assets
 • Lig niet teveel wakker van de schommelende goudprijs op dit moment omdat de voornaamste oorzaak hiervan is, manipulatie met papier.
 • De belangrijkste regel is, als je het niet kan aanraken, dan bezit je het NIET!!!

Om de volledige inhoud goed te begrijpen, moet je wel wat achtergrond hebben, maar wij denken dat je deze ondertussen voldoende hebt opgedaan.. 

Persoonlijke noot : Binnen afzienbare tijd zal de manipulatie van de goudprijs die nu nog regelmatig voorvalt ook tot een einde komen. De moment dat bijna iedereen fysieke uitlevering eist, is het moment dat goud naar zijn echte waarde op dat moment zal gaan. 

HOE BEREID JE JE VOOR OP DE AANKOMENDE (HYPER) INFLATIE EN HOE VERSLA JE DE CENTRALE BANKEN?

Enkele begrippen toegelicht:

Wat is inflatie

Inflatie betekent dat het prijsniveau van onze producten stijgt. Inflatie is daarom synoniem aan geldontwaarding, want als de prijzen stijgen, kunnen we met hetzelfde geld minder kopen, dus is ons geld minder waard. Inflatie kan het gevolg zijn van toegenomen welvaart. Prijzen van producten komen tot stand door de verhouding tussen vraag en aanbod. Wanneer de welvaart toeneemt en mensen hebben meer te besteden, dan zullen ze ook meer geld uitgeven. Dit creëert meer vraag naar producten, waardoor producenten er meer voor kunnen vragen. Inflatie kan ook veroorzaakt worden door afname van aanbod van producten. Als er in een jaar een hele slechte oogst is geweest, dan is het aanbod van producten laag, terwijl de vraag niet daalt. De prijs van deze producten zal dus stijgen. Hierdoor zal de inflatie ook stijgen.
Prijzen kunnen ook lager worden, in plaats van stijgen. Dat wordt deflatie genoemd.

Hoe wordt inflatie berekend?

Als de inflatie 2% is, betekent dat dat het prijsniveau gemiddeld 2% is gestegen. Maar dat betekent niet dat alle prijzen 2% zijn gestegen. Het kan best dat de prijs van groente en fruit is gestegen, maar de prijs van zuivel is gedaald. Hier moet een weging tussen worden gemaakt.
Over het algemeen wordt gewerkt met een ‘mandje’ producten, zoals de economen dat noemen. Dit mandje kan bijvoorbeeld de producten bevatten die een gemiddeld persoon in een week eet. De inflatie is het procentuele verschil in prijs tussen twee bepaalde tijdstippen. Het verschil tussen de prijs van dat mandje op 1 januari in het eerste jaar en op 1 januari in het volgende jaar is de inflatie.

Maar inflatie gaat niet alleen over eten. De inflatie van een land wordt eigenlijk berekend uit alles wat er verhandeld wordt in een land. Daar horen transport, medicijnen en diensten bijvoorbeeld ook bij. Hoe meer er van een product wordt verhandeld, des te zwaarder weegt het mee in de berekening van de inflatie.

Normaal gesproken wordt de inflatie berekend over een jaar tijd. De inflatie van mei is dus niet de stijging van de prijzen in alleen de maand mei ten opzichte van april, maar de stijging van de prijzen in mei ten opzichte van de prijs in mei het jaar daarvoor.

inflatie
 • Inflatie zorgt ervoor dat mensen liever niet sparen. Met het geld dat nu opzij gezet wordt, kan later immers minder producten worden gekocht.
 • Inflatie zorgt ervoor dat de reële waarde van een geleend bedrag daalt. Dat wil zeggen: in producten gemeten hoef je steeds minder terug te betalen. Dat maakt lenen extra aantrekkelijk.
 • Maar teveel inflatie zorgt ervoor dat mensen helemaal niet meer willen sparen. En dat kan de economische groei, via een hogere rente, afremmen.
 • Inflatie verslechtert ook de internationale concurrentiepositie, omdat producten duurder zijn geworden.

Wat is hyperinflatie

Wat inflatie is weten we wel: artikelen in de winkel worden duurder doordat de prijzen stijgen. Maar bij hyperinflatie spreken we niet over een paar procent meer prijsstijging, maar kan de inflatie oplopen tot miljarden procenten. Dat betekent dat de munt waardeloos is geworden. Ten tijde van de Weimarrepubliek werd de Reichsmark waardeloos door de grote herstelbetalingen die gedaan moesten worden, terwijl er geen geld voorhanden was. Het was goedkoper om een woonkamer met biljetten te behangen dan behang te kopen. Geld verbranden in de kachel was in 1923 goedkoper dan brandstof kopen. In de geschiedenisboekjes zien we foto’s van mensen die met een kruiwagen vol geld naar de bakker gingen. Reden van al deze ellende waren de enorme schulden en vooral het gebrek aan vertrouwen dat het nog goed zou komen. Een en al crisis dus.

Fisher

Wantrouwen in het geldsysteem en het ongelimiteerd bijdrukken van geld kan leiden tot hyperinflatie. De verkeersvergelijking van Fisher toont dat overduidelijk aan:

M x V = P x T

Waarbij:

 • M=geldvoorraad;
 • V=omloopsnelheid van het geld;
 • P=prijs van het geld;
 • T=transacties in de economie.


Anders gezegd, als het bijdrukken van geld gelijke tred houdt met de economische ontwikkeling, is de prijs van het geld, inflatie, een afgeleide die in de hand kan worden gehouden. Maar als de geldvoorraad M fors stijgt en de andere factoren gelijk blijven betekent dat een stijgende inflatie. Die stijgende inflatie wordt hyperinflatie als het vertrouwen in de munt wegvalt. Omdat er geen gouden standaard meer is waarbij het geld dat in omloop is in een vaste verhouding omgewisseld kan worden in goud, kan geld ongelimiteerd worden bijgedrukt zonder dat het de bank meer kost dan wat papier en inkt. Bijdrukken van geld is een kwestie van een druk op de knop geworden.

Anno 2021

De schulden van vele landen in de wereld zijn groot en sinds de kredietcrisis in 2008 eigenlijk alleen maar toegenomen. De focus is in Europa gericht op probleemlanden als Griekenland, Spanje, Portugal, Italië, maar ook Frankrijk en België. Ook in de Verenigde Staten van Amerika zijn de schulden enorm en toegenomen. In de VS worden vele dollars bijgedrukt, maar bestaat nog steeds een groot vertrouwen in de economie. In Europa koopt de ECB van probleemlanden staatsobligaties op die niemand meer wil hebben en brengt daarmee nieuw geld in omloop. Dat is een slechte zaak, het vertrouwen in Europa neemt daardoor af waardoor zelfs een land als Duitsland problemen heeft om zijn staatsobligaties te slijten. Meer geld in omloop dat geen weg vindt in de economie plus een toenemende wantrouwen is een gevaarlijke combinatie.

We willen geen hyperinflatie in Europa, want dan zijn de rapen gaar. Een mogelijkheid om dit te voorkomen is wellicht om de hulp van het IMF in te roepen. Dan is er een wereldwijde aanpak mogelijk en kan het IMF Special Drawing Rights, SDR’s, uitschrijven. Bovendien neemt nu al de rol van het IMF toe bij de steun aan Italië. Maar ook dit alles is geen garantie en is niet op een namiddag geregeld. Daarom kun je maar beter zelf op je hoede zijn. Wie schulden heeft is bij hyperinflatie snel van zijn schulden af, wie geld heeft, moet zorgen dat hij het geld in de goede goederen heeft gestopt. Het spreiden van je geld is dan de aangewezen weg. Niet alles in goud of huizen, maar wel een deel. Voor het geval dat. Een geruststelling is misschien dat aan een periode hyperinflatie op enig moment ook wel weer een einde komt.

Wat is deflatie

Deflatie komt in het algemeen weinig voor, zeker in Nederland. Dit in tegenstelling tot inflatie wat juist algemeen voorkomt. Bij deflatie is er sprake van waardevermeerdering van het geld die ontstaat door prijsdalingen.

Deflatie is het tegenovergestelde van inflatie. Het geld wordt meer waard en een gevolg hiervan is dat de koopkracht toeneemt; consumenten kunnen voor hetzelfde geld meer goederen en diensten kopen

Hoe ontstaat deflatie?

Deflatie kan het gevolg zijn van een geringe vraag naar goederen en diensten. Dit dwingt bedrijven ertoe hun producten tegen lagere prijzen te verkopen. Ook een daling in het consumentenvertrouwen, waardoor consumenten minder besteden kan tot gevolg hebben dat bedrijven hun prijzen verlagen om meer te verkopen. Deflatie kan ook optreden door productverbetering, waardoor men in feite “meer waar voor hetzelfde geld” krijgt. Het tegenovergestelde van deflatie is inflatie.
 
In een klimaat waarin goederen en diensten sterk in prijs dalen, hebben consumenten en bedrijven vaak weinig houvast om verantwoorde economische beslissingen te nemen. Een stabiel prijsniveau is daarom wenselijk. Dat maakt het vergelijken van prijzen gemakkelijker en biedt consumenten en investeerders zekerheid en vertrouwen. Prijsstabiliteit draagt bij aan een duurzame economische groei.

Deflatie in aantocht!

Ronald Heiser (Bossmaker) in gesprek met voormalig bestuurder van de Nederlandse Bank, Lex Hoogduin, bestsellerauteur Eric Mecking (‘Deflatie in aantocht’) en schrijver en econoom Sander Boon:

download nu het e-book: "Meer voor ons Geld! "

Dit heb ik altijd al willen weten! Een e-book over de geschiedenis van het geld, van het ontstaan van de FED in 1913 tot de Bazelakkoorden. De crisis van 2008 en waar staan we nu? Een e-book vol wetenswaardigheden, verwijzingen uitgelegd in 86 bladzijdes. Dit heb je altijd al graag willen weten! "Meer voor ons Geld!"

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en mis vanaf nu geen berichten meer van ons. Je kunt altijd weer stoppen en het verplicht je tot niets.