Geldlenen

Je bedrijfsresultaten

VERBETEREN

Geld Lenen?
Jan

Intake gesprek

Het eerste gesprek is gratis. Wij maken vooraf duidelijke afspraken over verwachtingen, prijs en traject.

Aanleveren gegevens

Afhankelijk van de vraag wordt aangegeven welke gegevens nodig zijn.

Investering vaststellen

Samen wordt gekeken naar de aard van uw vraag en wat de behoeftes zijn en hoe we die kunnen invullen.

Businessplan maken

Nadat de vraag duidelijk is, de informatie ontvangen is, kan gestart worden met maken van het financieel plan.

Investeringspartij zoeken

Na bespreking en goedkeuring wederzijds op het plan gaan we kijken naar de perfecte match voor de vraag en of financiering.

Verwachtingsmanagement

2WinAdvies maakt altijd vooraf duidelijke afspraken. Tijdens het traject krijg je steeds terugkoppelingen. Jij ben ten blijft altijd op de hoogte.

Over de diensten die we leveren

Business consultancy

Onze business consultancy maakt onderdeel uit van de management consultancy en kan worden gezien als ‘het aanbieden van advies en/of implementatie- diensten aan directie of management met als doel het verbeteren van de effectiviteit van de bedrijfsvoering, de bedrijfsstrategie en de operationele processen’. Binnen onze business consultancy worden nog verschillende disciplines onderscheiden, waaronder:

 • Operations consulting
 • Strategy consulting
 • Financial Advisory consulting
 • Human Resources consulting (HR consulting)
 • Verandermanagement (Change management)

Ratio analyses

Wij maken gebruik van diverse tools om ratio analyses uit te voeren. Analyse van de prestaties van je bedrijf op basis van gangbare bedrijfseconomische ratio`s, zoals de REV, de ROI, de RTV, de QR, de CR, etc.

Wij denken dat veel bedrijven nu of op korte termijn een kas-tekort gaan krijgen als gevolg van de corona-virus. Door tijdig te sturen op met name de kasstroom, weet je of je in de problemen komt en of je tijdig kunt bijsturen. Momenteel is dit de belangrijkste ratio om naar te kijken.

2WinAdvies helpt je graag om aan de hand van de ratio’s je een passend advies te geven, waarmee je naar je bank of andere financierder kunt gaan.

Financiering memorandum

Zonder een gedegen en goed onderbouwd financierings­memorandum is een financieringsaanvraag tegenwoordig bij voorbaat kansloos. Daarom bij deze de tien belangrijkste zaken die wij opnemen in het financieringsmemorandum:

 1. Managementsamenvatting
 2. Bedrijfsgeschiedenis en huidige structuur
 3. Sleutelfiguren
 4. Organisatie
 5. Huisvesting
 6. Businessmodel
 7. Markt en concurrentie
 8. Actuele cijfers
 9. Prognoses
 10. Toelichting kredietvraag

ONZE KLANTEN AAN HET WOORD

We hebben meer dan dertig jaar ervaring met ondernemersvraagstukken, de (strategische) vertaling hiervan, uitwerking en de uiteindelijke resultaten verwachtingen.

Werner Huisman

CEO & Founder, Holland Plug Productions

Tekst volgt

Bas de Boer

Directeur, MediPro

tekst volgt

Onze partners

NPEX_2WinAdvies
Qredits_2WinAdvies