Beleggen in Goud en Zilver

Baren & Munten

Beleggen in goud en zilver een solide investering

Goud en zilver zijn edelmetalen. We noemen deze kostbare metalen ‘edel’, omdat er weinig van in onze aarde aanwezig is. Het zijn schaarse goederen. Goud en zilver zijn ook bijzonder zwaar. Goud weegt bijna tweemaal zoveel als lood. Zilver weegt bijna net zoveel als lood.

Op deze pagina geven we je een duidelijke uitleg over beleggen in goud en zilver:

  • Waarom u het koopt.
  • Wat de voordelen zijn en
  • Hoe je goud en zilver kunt aankopen

Wij wensen u veel succes met uw mogelijk investering. Met een juiste beslissing kunt u meer geld verdienen, besparen en veiligheid inbouwen. Een goede verzekering en een win-win (2WinAdvies!). Creating Our Future Together!

Inhoudsopgave:

Goud en zilver weer uiterst actueel

Goud en zilver zijn al duizenden jaren simpelweg de enige echte betaalmiddelen. Het zal je wellicht niet ontgaan zijn dat goud en zilver weer enorm aan populariteit winnen. Hier zijn goede redenen voor. In tijden waarin de ene crisis de andere opvolgt, grijpen zowel centrale banken, landen en staten als particulieren terug op de enige echte universele betaalmiddelen. Goud en zilver overstijgen de grenzen van culturen, beschavingen en tijdperken, omdat ze een werkelijke intrinsieke waarde hebben.

De enige echte wereldwijde betaalmiddelen

Ons huidig papiergeld berust op een aantal afspraken tussen regeringen en centrale banken die bepalen welke waarde het bedrukt papier vertegenwoordigt. In de geschiedenis heeft men meerdere keren getracht papiergeld zonder enige tegenwaarde uit te geven. De eerste keer gebeurde dat in de 17de eeuw en de laatste keer vanaf 1971. Telkens weer met dezelfde desastreuze gevolgen, namelijk het failliet van het land, de uitgever of het systeem. De eerste grote barst in ons huidige monetaire systeem vond plaats in 2008. Vandaag de dag zijn de fundamenten hiervan alleen maar zwakker geworden,

waardoor we mogen verwachten dat er een keer opnieuw een nieuw monetair systeem komt. Een nieuw financieel systeem of de overgang ernaar gaat steeds gepaard met het teruggrijpen naar de echt universele, waardevolle betaalmiddelen: goud en / of zilver. Deze vertegenwoordigen immers altijd een (echte) waarde, terwijl de waarde van papier in een dergelijke periode herleid kan worden tot nul! De geschiedenis leert ons dat de mens terecht al duizenden jaren op de waarde van goud en zilver vertrouwt. Daaroom is beleggen in goud en zilver, zeker nu, interessant, veilig en je verzekert je vermogen.

Goud en zilver stijgen niet in prijs, ze behouden en bewaren jouw koopkracht!

De waarde van goud en zilver blijft in principe gelijk. Het is de waarde van ons ‘papiergeld’ die steeds verder daalt in koopkracht in termen van goud en zilver. Een stijging van de goud- of zilverprijs is dus in feite een daling van de waarde van het huidige fiatgeld, dat in feite ongedekt geld is. Door de aanhoudende creatie van ‘nieuwe’ papieren en digitaal geld door overheden en centrale banken daalde de koopkracht van ons huidig geld sinds 1971 met meer dan 80%. Goud is als het ware de kanarie in de koolmijn binnen het financiële systeem.

Waarom goud en zilver kopen?

Goud en zilver zijn de enige echte wereldwijde valuta

deadline

Edelmetalen zijn de perfecte oplossing wanneer je op zoek bent naar een veilige haven voor het verzekeren van je vermogen. Investeren in fysiek goud en zilver is de meest veilige en transparante manier van investeren. Fysiek goud en zilver zijn wereldwijd nog steeds de enige echte harde valuta. Dit in tegenstelling tot ‘papieren’ valuta.

Bij aandelen, obligaties en papiergeld is de waarde afhankelijk van regeringen, bedrijven, personen en de wereldwijde economie. Goud en zilver zijn zeldzame, onverwoestbare en tastbare producten, zeer beperkt in aanbod en worden over de hele wereld aangezien als waardevol.

Goud en zilver beschermen je tegen inflatie

Goud en zilver zijn de ultieme verzekering tegen economische en financiële problemen, waaronder inflatie. Inflatie is de onzichtbare belasting die bewust gecreëerd wordt door de monetaire politiek van de centrale banken en overheden. In tegenstelling tot wat centrale banken en overheden ons willen doen geloven, namelijk dat zij de bewakers zijn van onze koopkracht en vechten tegen inflatie, zijn zij de veroorzakers van inflatie. De inflatiepolitiek is gunstig voor iedereen die veel schulden maakt en ongerust voor iedereen die een vermogen probeert op te bouwen. Fysiek goud en zilver zijn ongevoelig voor de inflatoire krachten van ons huidige financiële systeem.

Goud en zilver zijn de ankers voor uw koopkracht

Al duizenden jaren worden goud en zilver door de mens beschouwd als geld. Ze zijn waardevast en kunnen in kleine hoeveelheden een grote waarde vertegenwoordigen. In de loop der eeuwen heeft men een variant bedacht op goud als geld, de gouwdisselstandaard. Daarbij is het papiergeld gekoppeld aan een hoeveelheid goud of zilver die ter dekking bewaard wordt door centrale banken of overheden.

Overheden en centrale banken zijn regelmatig overgestapt op een geldsysteem dat losgekoppeld is van goud en zilver: een papieren monetair systeem. Zo is ook ons huidige systeem ontstaan. Hierdoor kan de geldhoeveelheid onbeperkt aangroeien. Vroeg of laat leidt dit telkens weer tot excessen en komt er een reset waarbij geld opnieuw aan goud of zilver wordt gekoppeld.

Ons huidig papieren geldsysteem is niet gekoppeld aan fysiek goud en zilver. Het is ontstaan in 1971 toen de Amerikaanse president Nixon de dollar als wereldreservemunt loskoppelde van het goud. Dit ook om de oorlog in Vietnam te kunnen financieren en het heelal te verkennen. Deze gebeurtenis is bekend onder The Nixon Shock. Sinds 2008 vertoont deze geldstructuur barsten en blijft ze tot op heden bijzonder wankel. Het jaar 2008 zien veel analisten als het begin van het einde van ons monetaire systeem.

Het huidige beleid van centrale banken om massaal geld bij te drukken zonder tegenwaarde is niet zonder risico’s. Vandaag de dag is geld louter gedekt door het vertrouwen en geloof dat men heeft in de centrale banken en de overheden.
Hoe is dat momenteel bij jou? Heb jij vertrouwen momenteel in banken en in de overheid?
Dit vertrouwen wordt iedere dag meer en meer ondermijnd. Het verleden leert ons dat men begrotingstekorten niet kan oplossen door nog meer geld bij te drukken. Nog meer schulden maken, omdat de al bestaande schulden niet kunnen worden afgelost. In de hoop deze nieuwe gelden – lees ook nieuwe schulden – in de economie te steken, heeft nog nooit gewerkt en werkt ook nu weer niet. Op korte termijn lijkt de economie hierdoor te stabiliseren, maar na verloop van tijd is de geldhoeveelheid zo sterk toegenomen dat het systeem vastloopt. Naar de overtuiging van veel analisten zitten we momenteel in de laatste fase van ons huidige papieren geldsysteem. De volgende stap is een ‘big reset’ waarbij een nieuw geldsysteem zal ontstaan waarin fysiek goud en zilver opnieuw een belangrijke rol spelen.

Hoe lang ons huidige papieren geldsysteem nog kan overleven is moeilijk in te schatten. Dit kan nog wel een tijd overeind blijven staan, maar ook juist niet, en kan het morgen gedaan zijn. De overgang naar een nieuw systeem zal net zoals in het verleden gepaard gaan met een grote vernietiging van koopkracht. Tijdens dit proces kan ons huidige geld geheel waardeloos worden. Dit is één van de belangrijkste redenen waarom je er goed doet om tijdig (een deel van) je vermogen om te zetten in fysiek goud en zilver. Zo behoudt je je vermogen en koopkracht tijdens de overgang. Fysiek goud en zilver zijn op dat moment de enige, meest liquide en tastbare waarden met internationale aanvaarding.

goudstandaard

Goud en zilver als valuta bestaan al 6.000 jaar

Goud en zilver zijn de enige activa die op alle momenten in de geschiedenis overeind zijn gebleven. Fysiek goud en zilver zijn de enige beleggingsinstrumenten waarbij u niet afhankelijk bent van de prestatie van de tegenpartij. Financiële producten zoals aandelen, obligaties en bankdeposito’s lopen allemaal het risico dat hun waarde tot nul kan dalen. Bedrijven en banken, zelfs landen en overheden kunnen failliet gaan. Fysiek goud en zilver zullen altijd een waarde blijven vertegenwoordigen.

De vraag stijgt en het aanbod daalt

Dow-goldratio

Analisten hebben hun verwachtingen over de goud- en zilverprijs gegeven. Hoewel deze enigszins uiteen lopen, is er wel een rode draad te vinden. Algemeen verwacht men dat de prijzen behoorlijk zullen stijgen louter door de vrije markt van vraag en aanbod. Iedereen zal op een bepaald moment fysiek goud en zilver willen bezitten, maar weinigen zullen nog fysiek goud en zilver vinden op de markt. Dit kan de prijzen de pan doen uitrijzen.

De wereldwijde productie neemt al jaren af, terwijl de vraag toeneemt. Het gemakkelijk te winnen goud en zilver is al ontgonnen. Nieuwe productie realiseren, wordt moeilijker en duurder. De productie blijft achter op de vraag, waardoor de prijzen zullen stijgen.

De centrale banken van de opkomende economieën zetten hun valutareserves om in fysiek goud. Dit doen zij ook om toekomstig waardeverlies op te vangen. Aan de andere kant verlagen de westerse centrale banken de rente en kopen ze grote hoeveelheden staatsobligaties en ander schuldpapier. Door dit beleid groeit het balanstotaal van de centrale banken en kopen meer en meer partijen goud en zilver. Beide factoren zullen op termijn ook weer bijdragen tot een stijging van de goud- en zilverprijzen.

Ons advies

Wanneer je goud en zilver koopt, bescherm je de koopkracht van je eigen vermogen. Vooral nu, in de laatste fase van het huidige papieren geldsysteem. Er bestaat geen ‘gouden’ regel die aangeeft welk percentage van je vermogen je het beste kunt omzetten in goud en zilver. In onze opinie vormt een investering van ca. 30 procent van uw volledig vermogen (vastgoed, obligaties, aandelen, cash,…) in fysiek goud en zilver  een degelijke spreiding. Fysieke munten of baren zijn de puurste vorm van goud en zilver. Via het persoonlijk bezit van fysiek goud en zilver stelt u een deel van je vermogen veilig. Dit buiten het huidige wankele financieel systeem. Fysiek goud en zilver bieden in ons huidig geldsysteem een anker voor je koopkracht en ze zijn de ultieme veilige havens voor uw vermogen. Verschuif tijdig een deel van uw vermogen naar fysiek goud en zilver.

Hoe kun je het beste in goud en zilver beleggen?

Fysiek goud en zilver

De enige echte zekerheid

RISK FREE

Beleggen in fysiek goud en zilver biedt een aantal grote voordelen ten opzichte van de andere zilver- en goud beleggingsproducten. Op de financiële markten zijn er veel mogelijkheden om te beleggen in goud en zilver. Zo kun je kiezen uit Exhange Traded Funds (ETF’s), effecten, futures of aandelen in mijnbouwbedrijven gericht op goud en zilver. Deze bieden echter geen van alle de zekerheid die fysiek goud en zilver je wel bieden.

Jij bent zelf 100% eigenaar als ook enig eigenaar

Een goud- of zilverrekening, een goud- of zilvertracker of een ETF hebben de meeste overeenkomsten met een investering in fysiek goud en zilver. Het goud of zilver staat echter op de balans van de bank of onderneming die het financiële product uitgeeft. In veel gevallen heeft de investeerder geen inzicht in de goud- of zilvervoorraad van die organisatie. Daarnaast is meestal de uitgever gerechtigd om het goud of zilver uit te lenen aan derden of als onderpand te gebruiken voor andere verplichtingen. Met andere woorden, de fysieke voorraad kan meerdere malen aan verschillende ‘eigenaren’ worden verkocht of uitgeleend. Er wordt dus goud en zilver op papier verkocht wat niet fysiek aanwezig is. Wanneer je zelf fysiek goud en zilver koopt, ben jij er zeker van dat jijzelf 100% eigenaar bent en dat jij er altijd zelf over kunt beschikken. We noemen dit ook wel het uitschakelen van 2de (secund) en 3de (third) partijen. 

Geen faillisementsrisico

Wanneer meerdere partijen fysieke levering opeisen. bijvoorbeeld bij een future, kan de situatie ontstaan dat de ‘uitgever’ niet aan zijn verplichtingen an voldoen. De fysieke voorraad is immers meerdere malen verkocht aan verschillende ‘eigenaren’. In het geval van fiallisement kan de eigenaar van een dergelijk product niet aantonen welk deel van de voorraad fysiek goud of zilver zijn eigendom is.

money back guarantee

Houders van eigendomsrechten dienen, conform Europees recht, gewoon aan te sluiten in de rij van schuldeisers. Het risico dat het eigen vermogen van een ‘uitgever’ onvoldoende is om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen, wordt dus volledig afgewenteld op de beleger. In plaats van de eigenaar van goud en zilver word jij dan plotseling schuldeiser van een failliete instelling. Wanneer jij fysiek goud of zilver koopt, ben jij niet afhankelijk van de prestaties van een instelling. Fysiek goud en zilver kunnen simpelweg nooit failliet gaan.

Hoeveel goud, hoeveel zilver?

Wat is je profiel?

Hoeveel jij van je totaal vermogen het beste kunt beleggen en kunt verdelen over goud en zilver, hangt af van verschillende factoren. Niet limitatief:

  1. Allereerst heb je een persoonlijke voorkeur. Met andere woorden : waar voel jij je persoonlijk het beste bij?
  2. Vervolgens is het belangrijk te kijken naar het momentum, de marktsituatie en de prijs van de verschillende edelmetalen op datum van aankoop.
  3. Verder is het van belang wat je uiteindelijke doelstellingen en behoeften zijn. Doe jij de investering enkel alleen met beleggingsdoeleinden of speelt het esthetisch karakter ook mee?

Kortom, het is verstandig eerst alle elementen goed op een rij te zetten voordat je een definitieve beslissing neemt.

Laat je goed informeren

Binnen de wereld van fysiek goud en zilver zijn er heel wat mogelijkheden. De kunst is om zowel de spreiding over goud en zilver, als de spreiding over de verschillende producten af te stemmen op uw mogelijkheden, wensen en doelstellingen. Doe daarom beroep op onze specialisten ter zake met voldoende ervaring, die graag tijd maken om samen met jou een persoonlijk profiel samen te stellen en daar een passende totaaloplossing op te formuleren. Maak nu een vrijblijvende afspraak.

Beleggingsbaren

LBMA geaccrediteerd met Good Delivery Status

Je kunt baren staven of plaatjes kopen van verschillende producenten of leveranciers. Ons advies is om alleen baren of staven aan te schaffen van de hoogste kwaliteit en zuiverheid, bestaande uit 99,99% zuiver edelmetaal. Koop deze uitsluitend bij leveranciers die een wettelijk erkenning hebben als edelmetaalhandelaar. Deze garantie heb je wanneer je baren aanschaft van producenten of leveranciers die erkend zijn door de London Bullion Market Asssociation, LBMA. Deze baren zijn wereldwijd verhandelbaar en dragen de Good Delivery Status. Dit is een keurmerk waarbij strikte eisen worden gesteld aan de productie en zuiverheid van de baren. Bij alle LBMA-gecertificeerde baren is een stempel zichtbaar op de baar. Hierbij heeft elk gecertificeerd merk een eigen stempel. Tevens is het edelmetaalgehalte vermeld op de baar. 

Nieuwe, originele baren met certificaat

Het beste kun je kiezen voor nieuwe en originele baren die geleverd worden met het certificaat van zuiverheid en echtheid. In tijden van economische, financiële en politieke onrust kan het immers van zeer groot belang zijn dat je baren bezit die je eventueel in een ander werelddeel of land te gelde kan maken. Dus baren die wereldwijd erkend zijn en overal aanvaard worden tegen de beste prijs zonder verdere analysekosten. Deze voordelen heb je bij nieuwe originele baren met het certificaat van echtheid en met leveranciers erkend door de LBMA.

Het beste rendement door juiste keuzes

Door dit advies te volgen, koop je gegarandeerd de hoogste kwaliteit, waardoor je je baren te allen tijde wereldwijd aan de beste voorwaarden weer te gelde kan maken. De vreugde of ‘winst’ van vandaag door een goedkopere, niet gereglementeerde of beschadigde baar te kopen, kan later zuur opbreken. Zeker wanneer je wordt geconfronteerd met hoge analysekosten tot zelfs de onmogelijkheid om de baar terug om te zetten in liquide middelen.

Verschillende maten en gewichten

Edelmetaal kopen in de vorm van baren of staven is mogelijk in diverse gewichten. Al vanaf 1 gram tot 15 kilo, afhankelijk van de producent of leverancier.

Courante beleggingsmunten

Meer dan alleen oud en zilver

Gouden en zilveren munten zijn enorm populair. Dit komt onder andere door het feit dat munten meerdere voordelen te bieden hebben. Je kunt een mooie verzameling opbouwen; het esthetische karakter heeft ook zeker een waarde. Daarnaast is het een aantrekkelijke manier om te sparen in fysiek goud en zilver, omdat je met beperkte investeringsbedragen je goud en zilvervoorraad kunt uitbreiden.

EXTRA VERZAMELWAARDE

Ieder jaar brengen de meeste landen of munthuizen in de wereld hun eigen gouden en zilveren beleggingsmunten uit. Doordat deze de status hebben van wettelijk erkend betaalmiddel verandert ieder jaar het slagjaar op de munt. Hierdoor alleen al zijn alle munten gelimiteerd in oplage. Sommige landen of munthuizen gaan nog een stap verder. Zij bepalen ieder jaar welke oplage ze van bepaalde munt zullen uitgeven. Wanneer deze uitverkocht is, worden geen nieuwe munten meer geslagen. Deze munten creëren dan ook meestal later een extra zeldzaamheids- of verzamelwaarde.

De ultieme munten voor verzamelaars en investeerders die mikken op extra meerwaarde door zeldzaamheid zijn de munten die naast een gelimiteerde oplage ook jaarlijks wijzigen van uiterlijk. Deze zijn wereldwijd enorm gewild en de extra verzamelwaarde kan in bepaalde gevallen substantiële proporties aannemen.

Esthetisch karakter

De munten zien er stuk voor stuk prachtig uit en zijn alleen om die reden de aankoop al waard. Er bestaan tal van internationale erkende zilveren en gouden munten. De meest bekende zijn de Krugerrand uit Zuid-Afrika, de American Eagle uit Amerika, de Maple Leaf uit Canada en de Philharmoniker uit Oostenrijk. Echter ook de munten uit China, Australië, Groot-Brittannië, Mexico, Somalië en Rwanda zijn voorzien van zeer fraaie beeltenissen. Bovendien worden deze geproduceerd in een lagere oplage waardoor de extra meerwaarde door zeldzaamheid hoger kan zijn.

Verschillende maten en gewichten

Tegenwoordig worden de meeste munten verkocht in de vorm van 1 troy ounce (31,10 gram). Minder bekend op Europees grondgebied zijn de munten van 2, 5, 10 troy ounce en 1 kilogram. In zilver kan je zelfs gaan tot een 10 kilomunt. Aangezien de grotere en zwaardere munten veelal worden uitgegeven in kleiner oplagen dan de 1 troy ounce munten, mogen deze zeker niet aan je aandacht en mogelijk collectie ontsnappen. Deze munten zullen op termijn immer de grootste verzamelwaarde creëren naast de edelmetaalwaarde.

Numismatische munten

Munten met historische waarde

Naast de courante gouden en zilveren beleggingsmunten zijn er de gouden en zilveren numismatische munten. Dit zijn munten die in het verleden erkend zijn geweest als wettelijk betaalmiddel. Echte numismatische munten zijn munten die nu niet meer geproduceerd (in vakjargon, geslaan worden) worden. Deze munten worden vooral of zelfs uitsluitend verkocht, verzameld en verhandeld om hun zeldzaamheids- en verzamelwaarde.

Twee veiligheden, twee waarden

Wanneer je uit beleggingsoogpunt overgaat tot aankoop van numismatische gouden of zilveren munten kan je een mooie mix maken door te spreiden. Spreiden over zowel de edelmetaalwaarde als de verzamelwaarde. Zo bouw je als investeerder of verzamelaar twee veiligheden in. Aangezien numismatische munten steeds zeldzamer worden, kan de verzamelwaarde gevoelig mee stijgen in de loop van de tijd. Afhankelijk van de schaarste, kwaliteit en populariteit van de munt ontwikkelt er zich een kleinere of grotere verzamelwaarde in verhouding tot de edelmetaalwaarde van de munten. 

Beroep je op specialisten

Een interessant gegeven is, dat een daling van de edelmetaalwaarde niet noodzakelijk een daling van de waarde van de numismatische munten inhoudt. De kunst is daarom een juiste inschatting te maken tussen de verhouding van het percentage aan edelmetaalwaarde en verzamelwaarde bij aankoop van numismatische munten. Dit in functie van de behoeften of profiel van jou als belegger of verzamelaar. Beroep je daarom ook op professionele specialisten die kennis van zaken hebben!

Europese Goudstandaard

Internationale speler van formaat

De Europese Goudstandaard is één van de meest toonaangevende bedrijven in Europa binnen de edelmetaalsector. Het is een internationale groep opgericht in 2003 met contacten en relaties over de hele wereld. De Europese Goudstandaard werkt samen met platformen in onder andere België, Luxemburg, Zwitserland, Hong Kong en nu ook in Nederland, samen met 2WinAdvies. De hoofdzetel is gelegen in België, te Retie.

De specialisatie van de Europese Goudstandaadr bestaat uit de aankopen, verkopen en verzekeren van hoogwaardig fysiek goud en zilver, zowel in baar- als in muntvorm. Onze goede naam en prominente positie is vooral te danken aan de onberispelijke kwaliteit van ons aanbod in combinatie met de professionaliteit van onze organisatie. Al onze medewerkers hebben een gedegen economieopleiding en ervaring in de financiële sector. De Europese Goudstandaard is als erkend edelmetaalhandelaar ingeschreven bij de Belgische Koninklijke Munt en het Belgische Waarborgregister. 

Missie: bescherming en behoud van vermogen met fysiek goud en zilver

De Europese Goudstandaard biedt alleen goud en zilver aan in fysieke vorm. De crisis van 2008, heeft investeerders en spaarders doen inzien dat ‘papieren investeringen’ zeker niet zonder risico’s zijn. Fysiek goud en zilver komen meer dan ooit terug op de plaats die ze eeuwen geleden al hebben ingenomen. Door de eeuwen heen hebben fysiek goud en zilver een onverwoestbare reputatie opgebouwd. Al meer dan 6.000 jaar zijn ze een zeer gewild bezit in onzekere tijden. De behoefte naar zekerheid, tastbaarheid, veiligheid en fysiek bezit zorgt ervoor dat momenteel landen, staten, overheden en centrale banken nooit geziene volumes fysiek edelmetaal aankopen. Ook de ‘slimme’ particuliere spaarder of investeerder doet er goed aan om een deel van zijn ‘papieren’ geld tijdig om te zetten naar fysiek goud of zilver. Bescherming en beveiliging van spaargelden en vermogen zijn meer dan ooit aan de orde.

De Europese Goudstandaard is ervan overtuigd dat fysiek goud en zilver een belangrijke rol zuklen spelen in het nieuwe monetaire systeem dat volgens economen en marktspecialisten op korte termijn verwacht mag worden. Iedere keer in de geschiedenis wanneer werd overgeschakeld naar een nieuwe financieel systeem is dit gepaard gegaan met een enorm verlies aan koopkracht van het bestaande ‘geld’ in vergelijking met het nieuwe geld vanaf dat moment. Bezitters van fysiek goud en zilver bewaarden of verhoogden hun koopkracht tijdens dergelijke omschakelingen.  

Wat doet de Europese Goudstandaard in dat geval?

Klanten sensibiliseren, beschermen en informeren

In 2008 was er niemand die de financiële crisis had zien aankomen. Niet de overheden, niet de centrale banken, niemand wereldwijd buiten een enkeling die niet gehoord werd. Dat het zeer snel kan gaan en niemand de tijd heeft in dergelijke scenario om nog iets te ondernemen, hebben wij ervaren. Voor sommigen was de schade enorm, voor de meesten bleef de schade beperkt door het ingrijpen van de overheden. Er is veel informatie te vinden over het feit dat een nieuwe, grotere wereldwijde crisis onafwendbaar is en financiële schade kan aanrichten voor alle lagen van de bevolking. Het is bekend dat bij een volgende implosie de overheden niet op dezelfde manier kunnen of zullen ‘bijspringen’ om het systeem overeind te houden.

Deze informatie bereikt de meeste mensen echter niet, of is moeilijk verstaanbaar, uit te leggen! De Europese Goudstandaard het is als één van haar hoofdtaken om zoveel mogelijk hierover objectie te informeren. Dit doen we via informatiesessies, nieuwsbrieven, publicaties van allerlei soorten relevante artikelen en persoonlijke gesprekken. Als Europese Goudstandaard proberen we deze informatie op een begrijpelijke manier over te brengen. Dit met doel zodat jullie zelf tijdig kunnen beslissen welke stappen je persoonlijk kunt nemen ter bescherming van je vermogen, gespaarde geld.

Hoogwaardig fysiek edelmetaal rechtstreeks beschikbaar stellen

De toegang tot de markt voor het rechtstreeks aankopen van hoogwaardig fysiek beleggingsgoud en -zilver was in het verleden zo goed als afgesloten voord e particuliere investeerder. Deze markt was – en is in vele gevallen nog steeds – beperkt voorbehouden aan de banken en grote institutionele partijen. Hierin wil de Europese Goudstandaard een trendbreuk stellen. Wij vinden dat iedere particulier op een vlotte, eenvoudige manier toegang moet kunnen hebben tot de aan- en verkoop van fysiek edelmetaal. Via het uitgebreide netwerk dat de Europese Goudstandaard uitbouwt, tracht zij in ieder land waar zij actief is, regionaal over voldoende professionele medewerkers te beschikken zodat iedereen terecht kan in zijn eigen streek voor de aankoop en verkoop van fysiek goud en zilver.

Hoogste kwaliteit en service leveren

De Europese Goudstandaard draagt klantenservice hoog in het vaandel. Het team bestaat uit deskundige medewerkers die een uitgebreide kennis van zaken hebben. De kennis en ervaring waarover zij beschikken beperkt zich niet louter tot de edelmetaalsector. De meeste medewerkers hebben een uitgebreide ervaring in en kennis over de financiële sector, de financiële- en economische markten en het monetaire systeem in het algemeen.

Beste prijs - kwaliteit garanderen

De beste prijs wordt veelal verkeerd begrepen als de ‘laagste prijs’ voor een bepaalde type product. Belangrijk is om steeds appels met appels te blijven vergelijken en niet met peren! De vreugde van vandaag, wanneer men een product aanschaft aan een lagere prijs maar tevens met een lagere kwaliteit en zuiverheid, breekt zuur op wanneer op een later tijdstip blijkt dat je je goederen slechts voor een fractie van de prijs van een product van de hoogste kwaliteit weer kan verkopen. Binnen de wereld van fysieke goud- en zilverproducent zijn de kwaliteit, zuiverheid en staat van het product uiterst belangrijk in de prijsbepaling. De Europese Goudstandaard kiest ervoor om enkel producten aan te bieden van de hoogste kwaliteit en zuiverheid voor een marktconforme, correcte prijs.

Waarin onderscheidt de Europese Goudstandaard zich?

Nieuwe baren en munten

De Europese Goudstandaard levert standaard steeds nieuw geproduceerde producten rechtstreeks van de fabriek of munthuis in de originele verpakking. De stelling ‘Goud is goud en zilver is zilver’ is niet de stelling die u bij de Europese Goudstandaard terugvindt. Uit respect en waardering voor onze klanten leveren wij geen gebruikte, beschadigde of overjaarse producten. Wij streven een langetermijnrelatie na met onze klanten en geloven dat jij als klant de hoogste kwaliteit van producten zult waarderen. Bij eventuele latere verkoop van je gekochte product bij ons zal je vaststellen dat je een betere prijs zult krijgen voor je product in onberispelijke staat.

LBMA geaccrediteerde leverancier en erkende munthuizen

Enkel baren die een LMBA Good Delivery Status hebben en munten die door erkende internationale munthuizen worden geslagen en erkend zijn las wettig betaalmiddel worden door de Europese Goudstandaard aangeboden en uitgeleverd. Het voordeel voorde klant bestaat er niet alleen uit dat hij de garante heeft van de hoogste zuiverheid en kwaliteit van zijn product, maar ook dat hij te allen tijde zijn producten wereldwijd aan de beste condities te gelden kan maken zonder enige analysekosten.

Grootste diversiteit

Bij de Europese Goudstandaard vind je de grootst mogelijke diversiteit en mogelijkheden aan gouden en zilveren fysieke investeringsproducten binnen één huis. Het gamma is zeer uitgebreid waardoor jij as klant door de jaren heen ook op esthetisch vlak de meest uitzonderlijke verzameling kan samenstellen. Het voordeel hiervan is niet alleen dat je tal van zeer mooie en vele diverse producten kan bezitten, maar ook dat je de meeste kans hebt om extra meerwaarde te creëren door binnen je spreiding producten te bezitten die een extra verzamelwaarde ontwikkelen.

Professioneel advies op kantoor of bij je thuis

De medewerkers van de Europese Goudstandaard geven je een totaaladvies afgestemd op je persoonlijke behoeften en doelstellingen. Dit kan na een afspraak op onze kantoren, maar onze medewerkers kunnen op uw vraag net zo goed bij u thuis langskomen. Uiteraard op discrete wijze. Zodat jij in alle rust je eigen comfortabele omgeving je wensen en vragen kunt toelichten.

Informatieve website met livestream en webshop

De Europese Goudstandaard streeft ernaar om zijn klanten zo objectief mogelijk te informeren via haar websites. Nieuwsberichten over de marktevolutie, de verwachtingen, de economie, de financiële sector en goud en zilver in het algemeen worden regelmatig toegevoegd aan onze website. Onze klanten kunnen altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op de markt. Daarnaast beschikt de Europese Goudstandaard over een webshop waarin je alle producten kan terugvinden die verkrijgbaar zijn. Op een eenvoudige en discrete manier kun je de producten selecteren en bestellen aan livestreamprijzen die elke minuut worden geüpdatet.